مقالات آموزشی

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
محمدرضا سعیدی
محمد حسین سلمانیان
مینا شعبان زاده
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
سیما سیفی

مطالب برگزیده صفحه اصلی
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور
کاربرد رویا (قسمت دوم)
كـاربــردِ تحلیل روءيـــا (قسمت دوم) نوشته زيگموند فرويد ترجمه يحيى امامى اگرچه تلخيص، روءياها را مبهم مى‏سازد، اما اين امر سبب اين برداشت نمى‏شود كه ابهام و تيرگى، حاصلِ سانسور روءيا است. به نظر مى‏رسد ردّ پاى تلخيص را مى‏توان تا شمارى از عوامل مكانيكى يا اقتصادى پى گرفت اگرچه در هر صورت سانسور از آن منتفع مى‏شود.
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور
کاربرد رویا (قسمت اول)
كـاربــردِ تحلیل روءيـــا (قسمت اول) نوشته زيگموند فرويد ترجمه يحيى امامى خانمها و آقايان، وقتى سانسور روءيا و بازنمايى به وسيله نمادها را كاملاً فهميديد هنوز اين امر حقيقت دارد كه بر در امر تحريف روءيا كاملاً مسلط نشده‏ايد اگرچه در جايگاهى قرار مى‏گيريد كه مى‏توانيد اكثر روءياها را بفهميد. در انجام چنين كارى شما از دو روش
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
تحقّق آرزو قسمت دوم
تحقّق آرزو (قسمت دوم) نوشته زيگموند فرويد ترجمه مهسا كرم‏پور پس در مجموع، من با اعتراض شما به نظريه تحقق آرزو هيچ مصالحه‏اى نكرده‏ام. گرچه اين وظيفه ماست كه قادر باشيم تحقق آرزو را در هر روءياى تحريف‏شده‏اى كه ممكن باشد به آن برخوريم نشان دهيم، و قطعاً از زير اين وظيفه شانه خالى نخواهيم كرد. اجازه دهيد به روءياى سه بليط
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
تحقّق آرزو قسمت اول
تحقّق آرزو (قسمت اول) نوشته زيگموند فرويد ترجمه مهسا كرم‏پور خانمها و آقايان، اجازه دارم بار ديگر مسأله‏اى را به شما يادآورى كنم كه اخيراً بدان پرداختيم؟ اين‏كه زمانى‏كه آغاز كرديم روشمان را به كار بنديم، چگونه توانستيم بر تحريف در روءياها dreams in distortion   فايق آييم، اين‏كه چگونه انديشيديم مى‏توانيم با كنار
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
پيش‏درآمدى بر خودشيفتگى (قسمت چهارم)
پيش‏درآمدى بر خودشيفتگى نوشته زيگموند فرويد ترجمه حسين پاينده در اينجا مى‏توانيم بكوشيم تا درباره نگرش انسانهاى بهنجار و روان‏رنجوران در خصوص حرمت نَفس(32) اندكى بحث كنيم. در وهله نخست، حرمت نَفْس مبيّن اندازه «خود» به نظر مى‏رسد؛ اين‏كه چه عناصر مختلفى اين اندازه را تعيين مى‏كنند به بحث ما نامربوط است. هر آنچه
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
پيش‏درآمدى بر خودشيفتگى (قسمت سوم)
پيش‏درآمدى بر خودشيفتگى نوشته زيگموند فرويد ترجمه حسين پاينده پ اختلالالتى كه خودشيفتگىِ اوليه كودك را در معرض خطر قرار مى‏دهند، واكنشهاى كودك براى محافظت از خويشتن در برابر آن اختلالات و مسيرهايى كه كودك در نشان‏دادن اين واكنشها ناگزير به آنها كشانده مى‏شود ــ اينها موضوعات مهمى هستند كه هنوز مورد تحقيق قرار
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
پيش‏درآمدى بر خودشيفتگى (قسمت دوم)
پيش‏درآمدى بر خودشيفتگى نوشته زيگموند فرويد ترجمه حسين پاينده ب من بر اين اعتقادم كه مطالعه مستقيم درباره خودشيفتگى واجد برخى دشواريهاى خاص است. عمده‏ترين راه پى بردن ما به ويژگيهاى اين بيمارى، احتمالاً تحليل بيماران هذيان‏زده است. درست همان‏گونه كه از راه بررسى روان‏رنجوريهاى انتقال توانسته‏ايم علت
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
پيش‏درآمدى بر خودشيفتگى (قسمت اول)
پيش‏درآمدى بر خودشيفتگى نوشته زيگموند فرويد ترجمه حسين پاينده الف اصطلاح خودشيفتگى ريشه در توصيفهاى بالينى دارد و [ نخستين بار ] پل ناك(2) در سال 1899 آن را براى اشاره به نگرش كسانى به كار برد كه با بدن خود آن‏گونه رفتار مى‏كنند كه به طور معمول با بدن يك مصداق اميال جنسى رفتار مى‏شود. به بيان ديگر، اين اشخاص به بدن خود
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
ضمير ناخودآگاه (قسمت دوم)
ضمير ناخودآگاه (قسمت اول) نوشته زيگموند فرويد ترجمه شهريار وقفى‏پور 3 . احساسات ناخودآگاه بحث فوق را به ايده‏ها و افكار محدود كرده‏ايم، اكنون بايد پرسشى ديگر را پيش بكشيم كه پاسخ دادن به آن، مسلّماً به تدقيق ديدگاههاى نظرى ما كمك مى‏كند. گفته‏ايم كه ايده‏هاى آگاه و ناخودآگاه وجود دارند، ليكن آيا كششهاى غريزى و عواطف و
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
ضمير ناخودآگاه (قسمت اول)
ضمير ناخودآگاه (قسمت اول) نوشته زيگموند فرويد ترجمه شهريار وقفى‏پور از روانكاوى آموخته‏ايم كه ماهيت فرايند سركوب در پايان دادن و محو كردن ايده يا فكرى، كه امرى غريزى را نشان مى‏دهد نهفته نيست، بلكه ماهيت اين فرايند جلوگيرى از آگاهانه شدن آن ايده است. وقتى چنين امرى رخ مى‏دهد، مى‏گوييم كه آن ايده در وضعيتِ
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
فراموش كردن اسامى و ترتيب كلمات (قسمت سوم)
فراموش كردن اسامى و ترتيب كلمات نوشته زيگموند فرويد ترجمه مازيار اسلامى واژه توئيلريس، تلميحى است براى يك شخصيت دوم، زن فرانسوى سالخورده‏اى كه از زنان خانه واقعاً «محافظت مى‏كرد»؛ زنى كه مورد احترام فراوان ديگران بود، و يك جورهايى جذبه‏اش ديگران را مى‏ترساند. براى مدتى طولانى، من eleveاو در مكالمات فرانسوى بودم.
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
فراموش كردن اسامى و ترتيب كلمات (قسمت دوم)
فراموش كردن اسامى و ترتيب كلمات نوشته زيگموند فرويد ترجمه مازيار اسلامى هنگامى كه من آن موارد فراموش كردن نامها را در خودم بررسى مى‏كردم متوجه شدم كه تقريباً به شكل قاعده‏مندى به ياد نياوردن نام نشان‏دهنده ارتباط آن با يك موضوع در شخصيت من است، و باعث مى‏شود كه درون من احساسات قوى و غالباً دردآورى برانگيخته شود. در
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
فراموش كردن اسامى و ترتيب كلمات (قسمت اول)
فراموش كردن اسامى و ترتيب كلمات (قسمت اول) نوشته زيگموند فرويد ترجمه مازيار اسلامى تجربياتى كه با توجه به فرايند فراموش كردن بخشى از ترتيب كلماتِ يك زبان خارجى در فصل پيش گفته شد، ممكن است شگفتى بعضيها را برانگيزد كه آيا فراموش كردن ترتيب كلمات در زبان مادرى هر كس نياز به توضيحى اساساً متفاوت دارد. مطمئناً همه ما شگفت‏زده
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
زوج درمانی متمرکز بر هیجان
Emotionally Focused Couple Therapy.... زوج درمانی متمرکز بر هیجان... در تبیین ودرمان زوجین درگیربا مشکلات زناشویی ،مدل های نظری مختلفی ارائه شده که از آن جمله میتوان به درمان هیجان مدار( EFT) اشاره نمود. این شیوه ی درمانی بر چرخه های تعاملی پایدار در اثر آسیب پذیری هیجانی عمیق توجه دارد ودر جهت کاهش آشفتگی از طریق مداخله در سطح هیجانی به منظور
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
فراموشى اسامى خاص
فراموشى اسامى خاص نوشته زيگموند فرويد ترجمه على مرتضويان در شماره مورّخ 1898 ماهنامه روانكاوى و عصب ‏شناسى مقاله ‏اى كوتاه با عنوان «سازوكارهاى روانى فراموشى»1 به چاپ رساندم كه اينك به قصد طرح بحثى گسترده‏تر در اين باب، فشرده آن مقاله را مى‏آورم. در آن مقاله، با كندوكاو در نمونه‏اى بسيار گويا كه شخصاً مشاهده كرده
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
ماتم و ماخوليا (قسمت سوم)
ماتم و ماخوليا (قسمت سوم) نوشته زيگموند فرويد ترجمه مراد فرهادپور اگر اين دو نشانه را كنار هم بگذاريم، چيزى كه درمى‏يابيم اين است: در مانيا، نفس قاعدتاً بايد خسران و گم كردن ابژه (يا سوگوارى براى اين خسران، يا شايد براى خود ابژه) را پشت سر گذارده باشد، و از آن پس كلِّ آن حسِّ ضد دلبستگى يا دل بركندن (anticathexis) كه رنج دردناك ماخوليا آن
/ جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور/ مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
ماتم و ماخوليا (قسمت دوم)
ماتم و ماخوليا(قسمت دوم) نوشته زيگموند فرويد ترجمه مراد فرهادپور پيش از آن‏كه به اين تناقض بپردازيم اجازه دهيد براى لحظه‏اى به بررسى اين نظر بپردازيم كه اختلال روحى فرد ماخوليايى از سرشت و تركيبِ نفس بشرى مايه مى‏گيرد. [ بر طبق اين نظر [شاهد آن هستيم كه چگونه در او يك بخش از نفس يا خود در برابر بخش ديگر قد علم مى‏كند، آن را به
فراخوان و برنامه های جدید کلینیک

 

پربیننده ترین مقالات آموزشی