مقالات آموزشی

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
مرضیه ذبیحی
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
محمدرضا سعیدی
محمد حسین سلمانیان
مینا شعبان زاده
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
سیما سیفی
5-کودک و خانواده
4-کودک و نوجوان 1-کودک 5-کودک و خانواده
لیست زیر مجموعه ها
1-الگوهای ارتباطی نادرست (2)
2-انضباط و ديسيپلين از نگاه كودك (3)
3-آموزش مسئولیت به کودکان (5)
4-تحولات اجتماعی (2)
5-دلگرمی (3)
6-رشد زبان (2)
7-سوالات کودکان (3)
8-شناخت مهارت‌های کنترل کودک (1)
9-شنیدن فعال (2)
10-فرهنگ تفاهم (10)
11-فرهنگ تفاهم در عمل (4)
12-فنون تربیت کودک (7)
13-کلیدهای آموختن به کودکان درباره‌ی خدا (6)
14-کلیدهای تربیتی برای والدین تک فرزند (5)
15-کلیدهای گفتن و شنیدن باکودکان (5)

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 2 مطلب
پیگردی راه‌های گوناگون و بیان عقاید و احساسات برای فرزندان
چگونه کودکان سایرین را به جای خویش مقصر می‌شمارند
1