مقالات آموزشی

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
مرضیه ذبیحی
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
محمدرضا سعیدی
محمد حسین سلمانیان
مینا شعبان زاده
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
سیما سیفی
لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
مجموعه صفحات شخصی متخصصان - امیر علیزاده رهورلیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1394

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک روان درمانی

سمانه خمسه ای

جانان محبوبی

سعیده باقری

محمدرضا ودادمفرد

سیما سیفی

محمدرضا صنم یار

طیبه صابر

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 20 شهریور 1402 - 09:48:29
اقدام کننده: مدیر سایت کلینیک صبا - امیر علیزاده رهور
تعداد مشاهده: 21568