مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

12-فنون تربیت کودک
4-کودک و نوجوان 1-کودک 5-کودک و خانواده 12-فنون تربیت کودک

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 7 مطلب
روش بکر برای تربیت کودک
درایکورز و نقش والدین در تکوین شخصیت کودک
روش گينات براي تربيت كودك ( روش آزادي محدود )
روش گوردن برای تربیت کودک
آموزش گروهي والدين و ضرورت آن
انتقاد کردن از رفتار کودک
فنون تربيت و مراحل زندگي كودك
1