مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
زهرا محدث حکاک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

12-فنون تربیت کودک
4-کودک و نوجوان 1-کودک 5-کودک و خانواده 12-فنون تربیت کودک

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 7 مطلب
روش بکر برای تربیت کودک
درایکورز و نقش والدین در تکوین شخصیت کودک
روش گينات براي تربيت كودك ( روش آزادي محدود )
روش گوردن برای تربیت کودک
آموزش گروهي والدين و ضرورت آن
انتقاد کردن از رفتار کودک
فنون تربيت و مراحل زندگي كودك
1