مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

آرامش و خلّاقیت
هوش و استعدادآرامش و خلّاقیت
ارسال شده در تاریخ: 1 دی 1393

یکی از شرایط‌ لازم‌ برای‌ پدیدار شدن‌ افکار نو وجود آرامش‌ برای‌ مغز است‌. این‌ عضو اسرارآمیز در دریای‌ آرام­بخش‌ درون‌ آدمی‌ می‌تواند با قلاب‌ خویش‌ به‌ جست‌وجوی‌ افکار نو پرداخته‌ و به‌ سوی‌ خلّاقیت‌ حرکت‌ کند.

انسان‌ها در یک‌ محیط‌ به‌ دور از اضطراب‌ و تنش‌ فرصت‌ لازم‌ را می‌یابند که‌ بهتر تفکر کنند و برعکس‌ در یک‌ محیط‌ پر تنش‌ که‌ ابرهای‌ نگرانی‌ و بدبینی‌ حضور دارند، مغز تمامی‌ انرژی‌ خود را برای‌ حفظ‌ و موجودیت‌ صاحب‌ خود به‌ کار می‌برد و دیگر فرصتی‌ برای‌ اندیشیدن‌ نخواهد داشت‌ به‌ همین‌ خاطر لازم‌ است‌ انسان‌ها بکوشند در جامعه‌ شرایطی‌ پدید آید که‌ در بستر آن‌ مغز بیندیشد و تکامل‌ یابد و سبب‌ساز افکار نو شده‌ و شرایط‌ برای‌ سازندگی‌ در جامعه‌ مهیا شود.


با افزایش‌ سپرده‌گذاری­های‌ اخلّاقی‌ می‌توان‌ شرایط‌ را برای‌ شکل‌گیری‌ یک‌ محیط‌ آرام­بخش‌ در جامعه‌ فراهم‌ کرد. هنگامی‌ که‌ در یک‌ بانک‌ سپرده‌گذاری‌ مالی‌ می‌کنید، پول‌ را از خود دور کرده‌ و آن‌ را در جایی‌ می‌گذارید که‌ به­طور موقت‌ به‌ آن‌ دسترسی‌ ندارید و چه‌ بسا احتیاجاتی‌ داشته‌ باشید که‌ نتوانید آن­ها را برطرف‌ کنید، اما با گذشت‌ زمان‌ این‌ سپرده‌ها افزایش‌ می‌یابد، به‌گونه‌ای‌ که‌ متوجه‌ می‌شوید با کمک‌ آن‌ می‌توانید یک‌ احتیاج‌ بسیار مهم‌ و ضروری‌ خود را برطرف‌ کنید.اما اگر شما از سپرده‌های‌ خود به‌ مرور برداشت‌ کنید، اگرچه‌ با خرج‌ کردن‌ پول‌ خود به‌ نیازهای‌ خود پاسخ‌ می‌دهید اما در یک‌ زمان‌ متوجه‌ می‌شوید، دیگر در حساب‌ بانکی‌ خود پولی‌ ندارید و در صورت‌ وقوع‌ یک‌ مشکل‌ مهم‌، ممکن‌ است‌ دچار معضلات‌ عدیده‌ شوید.

در این‌ دنیا ما علاوه‌ بر حساب‌ بانکی‌ مالی‌، دارای‌ یک‌ حساب‌ بانکی‌ اخلّاقی‌ نیز هستیم‌، اگرچه‌ سپرده‌های‌ آن‌ به‌ صورت‌ عدد و رقم‌ قابل‌ مشاهده‌ نیست‌، اما این‌ موجودی‌ وجود دارد و اثرات‌ این‌ حساب‌ بانکی‌ به­خوبی‌ بر روی‌ زندگی‌ ما و دیگران‌ مشهود است‌.

انسان‌ زمانی‌ که‌ سپرده‌گذاری‌ اخلّاقی‌ می‌کند، در ابتدا ممکن‌ است‌ احساس‌ ضرر کند؛ زیرا مجبور است‌ به­طور موقت‌ سود را از خود دور کند، اما در اصل‌ او ضرر نکرده‌ است،‌ بلکه‌ به‌ موجودی‌ سپرده‌های‌ اخلّاقی‌ خویش‌ افزوده‌ است‌. برای‌ مثال‌ کسی‌ که‌ دروغ‌ می‌گوید، به­طور موقت‌ چه‌ بسا به‌ سودش‌ تمام‌ شود، اما او در حال‌ برداشت‌ از سپرده‌های‌ اخلّاقی‌ خود است‌.

با گذشت‌ زمان‌ وقتی‌ سپرده‌های‌ اخلّاقی‌ او از دست‌ رفت‌، تازه‌ مشکلات‌ او آغاز می‌شود و سبب‌ خواهد شد رضایت­مندی‌ درونی‌ خود‌ را از دست‌ بدهد و دریای‌ آرامش‌ درونی‌ او دچار تلاطم‌ شود و آرام‌ آرام‌ فاصله‌­ی شخصیت‌ درونی‌ او با آن­چه‌ در ظاهر به‌ نمایش‌ می‌گذارد، بیشتر می‌شود؛ زیرا فرد در تلاش‌ است‌ تا نشان‌ دهد دارای‌ سپرده‌های‌ اخلّاقی‌ فراوان‌ است‌ و همین‌ موضوع‌ باعث‌ می‌شود که‌ او برای‌ تطبیق‌ دادن‌ این‌ دو شخصیت‌ انرژی‌ فروانی‌ را به‌ هدر دهد و بنابراین شرایط‌ درونی‌ انسان‌ برای‌ تفکر کردن‌ نامساعد شود.

ارنست‌ دیمنه‌ بیان‌ می‌کند: اگر می‌خواهید چیزی‌ اصیل‌ خلق‌ کنید، خودتان‌ باشید.کاهش‌ سپرده‌گذاری­های‌ اخلّاقی‌ در جامعه‌ سبب‌ می‌شود که‌ زمینه‌ برای‌ گسسته‌ شدن‌ روابط‌ اجتماعی‌ گسترش‌ یابد و با سست‌ شدن‌ پیوندهای‌ اجتماعی‌، شرایط‌ لازم‌ برای‌ بروز خلّاقیت‌ در جامعه‌ سخت‌تر می‌شود؛ زیرا فرصتی‌ برای‌ تفکر کرن‌ وجود نخواهدداشت.

حال‌ این‌ سؤال‌ در ذهن‌ ما ایجاد می‌شود که‌ در چه‌ شرایطی‌ ما در حال‌ سپرده‌گذاری‌ اخلّاقی‌ هستیم‌ و در چه‌ شرایطی‌ در حال‌ برداشت‌ از حساب‌ بانکی‌ اخلّاقی‌ خود هستیم‌.توجه‌ به‌ موارد زیر می‌تواند در این‌ خصوص‌ به‌ ما کمک‌ کند.


 سپرده‌گذاری ‌اخلّاقی

- راست‌گویی‌
- عطوفت‌ و مهربانی‌ و احترام‌ به‌ دیگران‌ و رعایت‌ ادب‌ در برخورد با دیگران
- وفاداری‌ به‌ دوستان‌ و آشنایان‌ و حفظ‌ آبروی‌ آنان‌
- رعایت‌ حقوق‌ دیگران
- بیان‌ گفتار با عمل‌
- قبول‌ مسؤلیت‌ همراه‌ با توانایی‌
- در برابر خطای‌ دیگران‌ گذشت‌ کردن‌
- امانت‌داری‌
- پایبندی‌ به‌ عهد و وفا
- پذیرش‌ اشتباه‌ خود
- رازداری‌
- کمک‌ به‌ دیگران‌ و آموزش‌ آنان‌ جهت‌ خوداتکا شدن‌ بدون‌ چشمداشت‌
- نظم‌ و انضباط‌ در امور
- احترام‌ به‌ شخصیت‌ خود و حفظ‌ آن‌
- پاکیزگی‌ و آراستگی‌


 برداشت‌ از سپرده‌گذاری‌ اخلّاقی‌
- دروغگویی‌
- بداخلّاقی‌ و انجام‌ رفتارهای‌ بی‌ادبانه‌ و گستاخانه‌ و تحقیر دیگران‌
- غیبت‌، تهمت‌، بدگویی‌ درباره­ی‌ دوستان‌ و آشنایان‌
- پایمال‌ کردنحقوق‌ دیگران‌
- بیان‌ گفتار بدون‌ عمل‌
- بدون‌ توانایی‌ قبول‌ مسؤلیت‌ کردن‌
- انتقام‌جویی‌ کردن‌، اشتباه‌ گذشته­ی‌ سایرین‌ را به‌ رخ­شان‌ کشیدن‌ و موجبات‌ رنجش‌ آنان‌ را فراهم‌ آوردن‌
- خیانت‌ در امانت‌
- شکستن‌ قول‌ و زیر پا گذاشتن‌ عهد و وفا
- گناه‌ اشتباه‌ خود را به‌ گردن‌ دیگران‌ انداختن‌
- افشای‌ راز دیگران‌
- دیگران‌ را به‌ هنگام‌ سختی‌ رها کردن‌
- بی‌نظمی‌ و درهم‌ ریختگی‌ در امور
- بی‌احترامی‌ به‌ شخصیت‌ خود
- ژولیدگی‌ و غیرآراسته‌ بودن‌
اگر سپرده‌گذاری­های‌ اخلّاقی‌ در یک‌ جامعه‌ افزایش‌ یابد، به‌ مرور آرامش‌، محبت‌، خوش‌بینی‌ و احساس‌ رضایت­مندی‌ درونی‌ به‌ همراه‌ امنیت‌ در جامعه‌ توسعه‌ می‌یابد. همدلی‌ و همبستگی‌های‌ اجتماعی‌ در بین‌ اعضای‌ جامعه‌ رشد می‌یابد و انسان­ها با دیدن‌ یکدیگر به‌ آرامش‌ و شادمانی‌ درونی‌ می‌رسند و زمینه‌ برای‌ تفکر کردن‌ مهیا می‌شود؛ زیرا انسان­ها در آرامش‌ فرصت‌ می‌یابند تفکر کنند و برعکس‌ هنگامی‌ که‌ سپرده‌گذاری­های‌ اخلّاقی‌ کاهش‌ یافته‌ و در عوض‌ برداشت‌های‌ اخلّاقی‌ افزایش‌ می‌یابد، روز به‌ روز آسیب‌های‌ اجتماعی‌ گسترش‌ یافته‌ و شرایط‌ جامعه‌ به‌ سوی‌ نابسامانی­های‌ اجتماعی‌ و عدم‌ امنیت‌ فراهم‌ می‌شود و بدبینی‌ و نارضایتی‌ همچون‌ ابرهای‌ سیاه‌ بر بالای‌ سر مردمان‌ سایه‌ می‌افکند و مرغان‌ غم‌ بر سر انسان­ها آشیانه‌ می‌کنند.
آن­چنان‌ که‌ هیچ‌ شادی‌ دل‌ آنان‌ را شاد نمی‌کند.

انسان­ها از کنار یکدیگر بودن‌ به‌ آرامش‌ نمی‌رسند و رفتارها ریاکارانه‌ و غیرصادقانه‌ می‌شود و شرایط‌ برای‌ آسیب‌های‌ اجتماعی‌ نظیر جرم‌ و جنایت‌، اعتیاد، فحشا و خودکشی‌، متلاشی‌ شدن‌ خانواده‌ها و نظیر این­ها مهیا می‌شود.

در چنین‌ جامعه‌ای‌ دیگر نمی‌توان‌ شاهد بروز خلّاقیت‌ها بود و انسان­ها در گرداب‌ بدبختی‌ فرو می‌روند.ما انسان­ها مجبوریم‌ با سپرده‌گذاری­های‌ اخلّاقی‌ شرایط‌ لازم‌ را برای‌ گسترش‌ خلّاقیت‌ و نوآوری‌ در جامعه‌ فراهم‌ کنیم‌ تا از این‌ طریق‌ بتوان‌ انرژی‌ فراوانی‌ که‌ در وجود انسان­ها وجود دارد رها کرده‌ و در راه‌ سازندگی‌ به‌ کار گرفت‌.

تاریخ آخرین ویرایش: 1 دی 1393 - 15:55:17
اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 1446