مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

2-ضرورت و فواید مشاوره تحصیلی
1-تحصیلی 1-مشاوره تحصیلی 2-ضرورت و فواید مشاوره تحصیلی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 5 مطلب
ضرورت فعالیت‌های راهنمایی و مشاوره در مدارس
تجزیه و تحلیل جریان یادگیری دانش‌آموزان
با مشاوره‌ی دانشجویی آشنا شویم
با فواید مشاوره‌ی مدرسه آشنا شویم
افت تحصیلی در دوران نوجوانی
1