مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

6-مهارتهای زندگی
6- شخصیت 6-مهارتهای زندگی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 5 مطلب
مهارت‌های زندگی
مهارت کنترل خشم
مهارت کنترل استرس
مهارت تصميم‌گيري
فرآيند مقابله
1