مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

1-حافظه و انواع آن
1-تحصیلی 3-بهسازی حافظه 1-حافظه و انواع آن

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 13 مطلب
مراحل حافظه
سطح پردازش و نظریه‌های آن
شناخت و فراشناخت
فیزیولوژی یادگیری و حافظه
گفتاری پیرامون حافظه‌ی انسان
حافظه‌ی حسی
حافظه‌ی درازمدت
حافظه و تاریخچه‌ی آن
حافظه‌ی كوتاه‌مدت
یادآوری و فراموشی
اولین صفحهصفحه قبلی1 2 صفحه بعدی آخرین صفحه