مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

11-اختلالات نقص توجه و رفتار تخریبی
4-کودک و نوجوان 1-کودک 2-اختلالات رایج کودکان 11-اختلالات نقص توجه و رفتار تخریبی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 2 مطلب
بیش‌فعالی و کمی دقت کودکان (ADHD)
اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی
1